ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Γεωργίου Ι Καλλιτσουνάκη (ψάλτης)

image-8

Picture 2 of 18

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι.ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ