ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Γεωργίου Ι Καλλιτσουνάκη (ψάλτης)

5

Picture 1 of 18

ΓΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ.ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ με την εγγονή ΜΑΡΙΑ Π ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ