ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Γεωργίου Ι Καλλιτσουνάκη (ψάλτης)

image-7

Picture 3 of 18

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ