ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Ευάγγελου Σπ Καλλιτσουνάκη

64

Picture 1 of 99

Η Βάφτιση του Βαγγέλη και Σπύρου Αγγελίδη