ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Ευάγγελου Σπ Καλλιτσουνάκη

32

Picture 99 of 99

Μαρία Σ. Καλλιτσουνάκη με τη μητέρα της Μαρία Καλλιτσουνάκη