ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Ευάγγελου Σπ Καλλιτσουνάκη

75

Picture 2 of 99

Ο Σπύρος με το μικρό του Γιώργη Καλλιτσουνάκη