ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Ιωάννη Ευαγ Μενιουδάκη

54

Picture 2 of 69

Αφροδίτη ,Φρόσω,Βαγγέλης,Βαγγέλης,Γιώργης,Μαρία ,Γιάννης και Αφροδίτη Π. Μενιουδάκη,Παρασκευάς με τη συζυγό του