ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Ιωάννη Ευαγ Μενιουδάκη

46

Picture 1 of 69

Παρασκευάς με τη κόρη του Αφροδίτη