ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο της Παρασκευής Σπ Μαρινάκη

101

Picture 2 of 12

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ -ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝ.ΜΑΡΙΝΑΚΗ. Απεστάλει στόν ΧΑΡ.ΓΕΩΡΓ.ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ την 5-7-1948 υπηρετούσε στά Βουλγαρικά σύνορα στά ΞΙΦΟΝΙΑ.