ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Σπύρου Δημ Κυπραίου

54

Picture 1 of 70

βάπτιση Σπύρου Κυπραίου