ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείου του Παύλου Στυλ Καλλιτσουνάκη

9

Picture 2 of 31

Παύλος Στ. Καλλιτσουνάκηςμε την εγγονή του Eιρήνη & ο Παρασκ.Καν. Τυλιπάκης