ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο της Βαρβάρας σύζυγος Ευάγγελου Γαγάνη κόρη Γεωργίου Δ.Καλλιτσουνάκη

32

Picture 3 of 47

Βαγγέλης Ελένη-Γεώργιος- Νικόλαος Γαγάνη