ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο της Ειρήνης συζ. Θεοδώρου και Ελευθερίας συζύγου Δημ.θ. Καλλιτσουνάκη

9_0

Picture 201 of 201

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ & ΔΗΜ.Θ.ΚΑΛ΄ΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣς