ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο της Παρασκευής Σπ Μαρινάκη

100

Picture 1 of 12

απο δεξιά .ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔ.ΑΝΔΟΥΛΙΔΑΚΗΣ-ΒΑΡΔΗΣ ΕΜΜ.ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ-ΓΕΩΡΓ.ΙΩΣ.ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ-ΔΑΣΚΑΛΕΛΗΣ & ΙΩΑΝ.Ι.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ