ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείου του Ιωάννη Δημ Καλλιτσουνάκη

45

Picture 1 of 69

Ελισαβετ Ιωάννης Κρητικου-Μαρία Ι Καλλιτσουνάκη