ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Σπύρου Νικ Μαμαλάκη

36

Picture 2 of 56

αριστερα ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΜΑΛΑΚΗ,ΝΙΚ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ,ΧΑΡ,ΛΙΟΝΗΣ,ΕΛΕΝΗ ΛΙΟΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΡΔΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ,ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΝΗ συζ.ΙΩΑΝ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ,ΜΑΡΙ συζ.ΣΠ.ΜΑΡΙΝΑΚΗ,ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ,ΛΙΟΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ,ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ,ΒΕΝΕΤΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ{μαμη}, ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΜΑΛΑΚΗ,ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΜΑΛΑΚΗ, ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΟΝΗΣ,ΠΑΓΩΝΑ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ{ΧΩΡΟΦ.},ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ.Ι.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ