ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Μάρκου Ιωάννη Λιονή

99

Picture 127 of 127

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι.ΛΙΟΝΗΣ στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ