ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Σπύρου Δημ Κυπραίου

61

Picture 3 of 70

Γιώργης και Μαγδαληνή Ευαγ Παπαδοπετράκη,Χρυσούλα Καντάρα-Στέλλα Πετρ. Παπαδοπετράκη