ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείου του Παύλου Στυλ Καλλιτσουνάκη

10

Picture 31 of 31

Η Μαρία Π.Καλλιρουνάκη με τον γυιό της Στέλιο