ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο του Νικολάου Νικηφόρου Ηλιάκη

44

Picture 1 of 49

Ειρήνη Νικηφ. Ηλιάκη-Ι.Δ.Καλλιτσουνάκης-Δ.Γ.Καλλιτσουνάκης