ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Photo Gallery Album »
  • Από το προσωπικό αρχείο της Βαρβάρας σύζυγος Ευάγγελου Γαγάνη κόρη Γεωργίου Δ.Καλλιτσουνάκη

41

Picture 1 of 47

Ευαγ. Ν.Γαγάνης-Ελισάβετ Σταυρ.Τυλιπάκη με τον γυιό της Κώστα